Obszary działania

PROJEKTY HVAC / PROJEKTY P.POŻ. / PROJEKTY TECHNOLOGICZNE / DORADZTWO TECHNICZNE / NADZORY BUDOWLANE

Projekty HVAC, WOD-KAN, GAZ

Posiadamy szerokie doświadczenie przy projektach instalacji wewnętrznych oraz projektach dla sieci i instalacji zewnętrznych przy realizacji obiektów budownictwa użyteczności publicznej, jak obiekty biurowe i handlowe, obiektów przemysłowych, jak hale produkcyjne z obiektami biurowymi, obiektów budownictwa indywidualnego. Opracowywaliśmy projekty obiektów poddawanych certyfikacji BREEAM oraz LEED.

Projekty bezpieczeństwa P.POŻ.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych zagadnień współczesnego budownictwa i przysparza najwięcej problemów podczas odbioru budynków przez straż pożarną. Dlatego już na etapie projektu musi być dobrze przemyślane. Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu instalacji tryskaczowych, hydrantowych, oddymiających oraz systemów różnicowania ciśnienia w oparciu o komputerowe symulacje CFD.

Projekty Technologiczne

Projekty technologiczne są zawsze niezwykłym wyzwaniem. Najważniejsze jest to, aby instalacje były proste, co prowadzi do ich wysokiej efektywności. Posiadamy doświadczenie w zakresie instalacji uzdatniania wody, sprężonego powietrza, pary, kondensatu, chłodzenia maszyn, i innych mediów technologicznych.

Nadzory budowlane

Posiadmy niezbędne uprawnienia do pełnienia nadzorów w czasie budowy instalacji sanitarnych, technologicznych i sieci zewnętrznych.

Doradztwo i opinie techniczne

Posiadamy szeroką wiedzę techniczną, którą dzielimy się z naszymi klientami, aby ich obiekty spełniały ich oczekiwania i jednocześnie były zgodne z przepisami prawa budowlanego. Pomagamy naszym klientom w ocenie efektywności działania instalacji, wskazujemy właściwe rozwiązania modernizacyjne.

AUDYTY INSTALACJI I OBIEKTÓW

Masz problem z istniejącą instalacją? Instalacja nie pracuje prawidłowo? Dysponujemy niezbędną wiedzą i umiejętnościami aby zdiagnozować wszystkie nieprawidłowości w instalacjach budynkowych i instalacjach zewnętrznych.

WSPARCIE DZIAŁÓW UTRZYMANIA RUCHU

Projekty modernizacyjne, koncepcje poprawy wydajności istniejących instalacji, analizy poprawności działania instalacji

TERMOWIZJA

Oferujemy kompleksowe badania termowizyjne.

O nas

Jesteśmy biurem projektowym specjalizującym się w projektowaniu instalacji grzewczo chłodzących, wentylacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, instalacji bezpieczeństwa pożarowego jak oddymianie, napowietrzanie, instalacje hydrantowe, oraz instalacje tryskaczowe. Posiadamy również duże doświadczenie w projektowaniu instalacji technologicznych jak np. instalacja pary, kondensatu, sprężonego powietrza, azotu, próżni, oleju termalnego.

Podczas naszej 12 letniej pracy zawodowej nie poddaliśmy się rutynie, braliśmy udział w projektowaniu wysokościowych budynków biurowych, galerii handlowych, instalacji technologicznych dla zakładów produkcyjnych, jak i również domów jedno i wielorodzinnych.

Nasze projekty wyróżniają się wysokim poziomem technicznym oraz energooszczędnością zastosowanych rozwiązań niezależnie od skali obiektu. Przy każdym projkecie zapewniamy indywidualne podejście.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Zapraszmy do kontaktu
[contact-form-7 id="46" title="Kontakt_IQ"]

Nasze ostatnie realizacje